malinMalin Larsson är legitimerad Kiropraktor sedan år 2015 och fick utmärkelsen som 2014 års kursetta vilket är den största äran som en examinerad kiropraktor kan få. Hon är utbildad på den femåriga Skandinaviska kiropraktorhögskolan i Solna som är den enda utbilningssätet i Sverige.
Kiropraktor är idag en namnskyddad yrkestitel vilket innebär att ingen utan behörighet får kalla sig för kiropraktor eller använda sig av kiropraktisk behandling.

Behörighet får man genom att erhålla godkänd femårig yrkesutbildning och sedan ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. Kiropraktorer står under Hälso- och sjukdvårdslagen och är således en del av primärvården vilket medför skyldigheter som journalföring och tystnadsplikt gentemot patienten.Led- och muskelspecialist
Som legitimerad kiropraktor är man specialiserad på behandling av muskuloskeletala smärttillstånd. Det är smärta som yppar sig i någon av kroppens leder och/eller muskler och är ofta ett resultat av en överbelastning av muskel eller led.

Kiropraktiskt justering/ledmanipulation
Kiropraktisk behandling är en mycket skonsam metod för att behandla muskuloskeletala smärttillstånd. Genom att föra den rörelseinskränkta leden till sitt ytteromfång och därifrån ge en kort och snabb impuls i leden kan den åteställas till sin normalfysiologiska rörelse och funktion. Behandlingen är skonsam och gör inte ont.

Mjukdelsbehandling
Utöver ledmanipulationen behandlas även muskler i olika former av triggerpunktsbehandling och stretching. Triggerpunkter är spända stråk i muskler och behandling av dessa sker genom ett tryck med fingrarna mot muskeln. Ofta vid muskelproblematik är även muskelns omslutande fascia för stram och behandlas då med olika djupgående tekniker.

 

 

Priset för en kiropraktisk behandling är 600 kr.